Fizik

Fizik Bölümü olarak amacımız; yaşadığı evreni ve yasalarını anlayabilen, bunları sorgulayabilen, bilimsel araştırma yöntemlerini ve metotlarını doğru uygulayabilen, değerlendirme yaparak uygulanan yöntemleri geliştirebilen, etik değerlere saygılı,  dünyadaki gelişmeleri izleme becerisine sahip, öğrendikleriyle geleceği tasarlayabilen bireylerin yetişmesi için gerekli eğitim ve öğretim ortamını sağlamaktır.

Fizik eğitimindeki esas hedefimiz, çevrelerinde olup bitenleri bilimsel bir gözle değerlendirebilen bireyler yetiştirebilmektir. Bu anlamda, öğrencilerimizin fizik algısını fiziksel kavramlar, kurallar ve problem çözme becerilerinin ötesine götürmenin okulumuz ve ülkemiz adına önemli olduğunun farkındayız. Bu, bilimi sorunların çözümünde ve öğrencilerin çevreleriyle ilişkilerinde bir iletişim kanalı olarak görebilmeleri ile başlıyor. Öğretirken günlük hayatı anlamlandırma ve bağlantı kurmayı ilke haline getirmiş ve öğrenecek daha çok şeyimizin olduğunun bilincinde olan öğretmenler olarak, öğrencilerimize fiziğin hayatın her alanında bizimle olduğunu kavratabilmek bizim de öğrencilerle geçirdiğimiz zamandan aldığımız temel kazanımımızdır.

Günümüzde hızla gelişen teknolojiyi takip edebilmek, anlamak, anlamlandırmak ve ötesine geçip geliştirebilmenin çok iyi bir fizik eğitiminden geçtiğinin farkındayız. Bu amaçla, bilimin ve araştırmacı ruhun önemine inanan, yeni yöntemler denemeye açık, farklı yaklaşımları anlayabilen ve özümseyebilen, bu becerilerle güncel teknolojinin sadece tüketicisi değil üreticisi olmaya hevesli bireyler yetiştirmek gayesindeyiz.

Bu hedefler doğrultusunda birçok alanda öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunacak ders dışı etkinliklerde öğrencilerimize destek sağlamakta ve proje danışmanlıklarını yapmaktayız. Fizik bölümü olarak öğrencilerimize ulusal ve uluslararası yarışmalar ve aktivitelerde destek vermekteyiz. Mühendislik yarışmaları, bilim dergisi, robotik yarışmaları ve uzay teknolojileri öğrencilerimize danışmanlık yaptığımız bazı alanlardır.

Okulumuzda fizik dersleri 9 ve 10. sınıf seviyelerinde Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)  müfredatına göre yapılır. Fizik dersleri okulumuzda teori ve laboratuvar dersleri olmak üzere iki koldan ilerlemektedir.

Fizik Bölümü öğrencileri 11. ve 12. sınıflarda klasik Fizik dersine nazaran daha ileri konular görür ve bunun yanı sıra bazı modern Fizik konularını da öğrenirler. Niteliksel ve niceliksel problemler üzerinde yapılan interaktif çalışmalar ve deneyler aracılığıyla öğrencilerin analitik ve bilimsel düşünme beceri gelişimi hedeflenir.