İspanyolca

İspanyolca dil eğitimi programımızın ana amacı, İspanyolcayı sevdirmek ve dil kapasitesini geliştirmektir. Bu lisanda sözlü ve yazılı olarak iletişim kurma yetisine sahip olmaları öğrencilerimize aynı zamanda gibi dünyaya mal olmuş şahsiyetlerin taşıdığı kültürel zenginliğin kapılarını açmaktadır.

Uygulanacak metodoloji farklı zeka teorilerini dikkate alarak verilmektedir. Bu bağlamda şarkılar, filmler, videolar, okuma metinleri aracılığıyla aktif bir yol izlenmektedir. Bu şekilde öğrencinin bütün duyularını kullanması teşvik edilerek, derse karşı duydukları ilgi ve motivasyon canlı tutulup yaratıcılıkları geliştirilir.

Nova Okulları’nda ikinci yabancı dil olarak İspanyolca dersi 2 saat olarak verilmektedir.

9. sınıfta kelime dağarcıklarını geliştiren, kendilerini tanıtmalarına, yalın açıklamalar yapmalarına ve basit cümle kurmalarına olanak sağlayan bir program çerçevesinde dersler verilmektedir. Öğrencinin en yakın çevresi olan aile, ev ve okuldaki konuları ele alan üniteler, yapıcı bir şekilde dönem sonuna kadar işlenmektedir.

Devam eden sınıflarımızda öğrencilerin İspanyolca kelime ve gramer bilgisini geliştirerek, okuduğunu anlama, yazma ve sözlü ve yazılı ifade alanında belirli bir yetkinliğe ulaşmalarını hedefliyoruz.