Kimya

Kimya Bölümünde uygulanan müfredat programlarında teorik kimya konuları, gündelik hayat ve bilimdeki uygulamalarıyla öğretilir. Bu programlarla kimya alanında temel ve ileri bilgi düzeyine sahip, analiz ve sentez yapabilen, analitik düşünebilen, eleştirel ve yaratıcı yaklaşabilen bireyler yetiştirmek esas hedeftir.

Bu amaçla, tüm seviyelerde uygulanan programlar laboratuvar çalışmaları ve araştırma projeleri ile desteklenir. Ayrıca, bilimsel makale ve belgesel yorumlama, deney tasarlama-yürütme ve deney sonuçlarını analiz etme gibi alternatif değerlendirme yöntemleri de kullanılarak öğrencilerin farklı becerilerinin ölçülmesine olanak sağlanır.

9 ve 10. Sınıflarda Kimya Öğretimi

Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programı kapsamında yer alan Temel Düzey Kimya dersinin amacı, yükseköğretimde herhangi bir alanda eğitimine devam edecek olan öğrencilerin, kimya ile ilgili temel bilgi ve beceri düzeyine ulaşmalarını sağlamaktır. Bu sınıflarda, kimya zorunludur. Ders materyali olarak belgeseller, öğretmenler tarafından hazırlanan sunumlar, ders notları ve çalışma kağıtları kullanılır.

11 ve 12. Sınıflarda Kimya Öğretimi

Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programı kapsamında yer alan İleri Düzey Kimya dersinin amacı, yükseköğretimde Fen, Mühendislik ya da Tıp alanlarında eğitim alacak öğrencilere gerekli kimya altyapısını kazandırmaktır.  Derslerin işlenişinde Temel Düzey Kimya Dersinde kullanılan materyaller kullanılır. Ayrıca, üniversite sınavlarına hazırlık amacıyla test çalışmalarına sıklıkla yer verilir.