Müzik Bölümü

Lise Müzik Dersi Programı, öğrencilerin ulusal ve uluslararası farklı müzik kültürlerini ve eserlerini tanıyan, bu kültürlere ait repertuar birikimine sahip, müzik türlerini ayırt edebilen ve dinlediği eserlerin müzik terminolojisini doğru kullanarak analizini yapabilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Müzik dersi programı olarak MEB müfredatı uygulanır ve müfredattaki konular çeşitli etkinliklerle zenginleştirilir.