Türk Dili Ve Edebiyatı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Okulumuzun Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; 21. Yüzyıl insanından beklenen temel becerilerden hareketle bilgi okuryazarlığını, yaratıcı düşünmeyi, problem çözme ve iletişim becerilerini, insani ve entelektüel duyarlılığı, evrensel bakış açısını odağına alarak metin merkezli bir eğitim anlayışını benimsemiştir.

Öğrenci Kazanımları:

. Eleştirel ve bağımsız düşünebilen okur olmak
. Okuduğunu, dinlediğini, izlediğini analiz etme, yorumlama ve bunları hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme becerisini en yüksek düzeye çıkarmak
. Eserler aracılığıyla farklı dönemleri, kültürleri, akımları, gelenekleri tanımak, bunlara saygı duymak ve kültürler arası farklı bakış açılarına sahip olmak
. Yazılı ve sözlü olarak hedef kitleye yönelik etkili anlatım stratejileri kullanmak
. Ana dilini etkili ve doğru kullanmak
. Hem ulusal hem de uluslararası sınavlarda başarıyı yüksek bir seviyeye çıkarmak

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Olarak Neler Yapıyoruz?

. Lise eğitiminde her düzeyde hazırlanan seçkiler, Türk dili ve edebiyatı kitaplarının yanı sıra en az 3 eseri bütünlüklü okutmak ve eserler üzerinden anlama, analiz, araştırma, yorumlama, değerlendirme ve dil bilgisi çalışmaları yaptırmak.
. 9 ve 10. Sınıflarda derslerimizi öğrencilerimizin ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik planlamak.
. Her türlü sanat eserini okuyup anlamlandırma becerine yönelik çalışmaları Milli Eğitim müfredatının bir parçası haline getirmek, öğrencilerimizin yaşam boyu ihtiyaç duyacakları entelektüel bakış açısı geliştirmelerine katkı sağlamak.
. Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve değişen öğrenci profiline uygun olarak her yıl gözden geçirilerek güncellenen eğitim stratejileri kullanmak ve ders malzemeleri hazırlamak.
. 11 ve 12. Sınıflarda öğrencilerin TYT ve AYT başarılarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
. Okulumuzun akademik dürüstlük ilkelerini öğrencilerimize kazandırmak ve yaptıkları çalışmalarda öğrencilerimizi yakından takip etmek.
. Dersleri öğrencilerin ihtiyaç ve birikimlerine göre farklılaştırarak ve güncelle bağlantısını kurarak tasarlamak
. Ölçme ve değerlendirmede çeşitliliğe gitmek ve başarıyı sürekli gözden geçirerek önlemler almak.

9 ve 10. Sınıf Türk ve Dünya Edebiyatından Okunan Kitaplar

. Dede Korkut – Muharrem Ergin                                              . Hayvan Çiftliği – George Orwell
. Korkuyu Beklerken – Oğuz Atay                                              . İlk Öğretmenim – Cengiz Aytmatov
. Yer Altından Notlar – Dostoyevski                                          . Cimri - Moliere
. Ölü Canlar – Gogol                                                                     . İnsan Ne ile Yaşar – L. Tolstoy
. Diriliş – Tolstoy                                                                           . Eşref Saat – Şevket Rado
. Sergüzeşt – Samipaşazade Sezai                                             . Gılgamış Destanı
. Bir Ailenin Çöküşü – Thomas Mann                                       . Baba Evi – Orhan Kemal
. Eylül – Mehmet Rauf                                                                . Beyaz Diş – J. London
. Kiralık Konak – Yakup Kadri Karaosmanoğlu                        . Sinekli Bakkal – Halide Edib Adıvar
. Simyacı – Paulo Coelho                                                            . Hamlet - Shakespeare