Ölçme ve Değerlendirme

Okulumuzda uygulanan sınavlar, öğretim yılı başında hazırlanan takvimlere göre uygulanır. Bu takvimler, öğrenci ve velilere de duyurularak sınava hazır gelmeleri konularında yeterli dikkatin gösterilmesi konusunda ısrarcı olacağımızda mutabakata varılır. Okulumuzda, öğrenci başarısını ölçmek amacıyla, 9.ve 10.sınıflarda toplam 16 adet sınav planlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. Bu sınavların 8 tanesi Gelişim İzleme Sınavı (GİS)   8 tanesi Genel Değerlendirme Sınavı’dır (GDS).

11. VE 12. SINIFLARDA TYT VE AYT

11.sınıflarda, 8 adet GİS ve 14 adet Temel Yeterlilik Testi (TYT) denemesi uygulanacaktır. 11. sınıflarda sınavların çok olmasının nedeni; gelecek yıl üniversiteye giriş sınava girecek olmaları ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) – Akademik Yeterlilik Testi (AYT) konularının bir kısmının bu yıl işlenmesidir. 12.sınıflarda standart olarak 24 adet TYT denemesi, 24 adet AYT denemesi uygulanacaktır. Ayrıca ÖZDEBİR Türkiye Geneli Sınavlarına öğrencilerimizin katılımı sağlanacaktır. Bazı üniversitelerin Türkiye Geneli TYT denemelerine de katılım sağlanarak öğrencilerimizin yüz binlerce öğrenci içindeki yerlerini görmelerine olanak tanınmaktadır.

SINAVLAR HEMEN DEĞERLENDİRİLİP SONUÇLAR PAYLAŞILIR

Sınavlarımız uygulandığı gün optik okuyucularla değerlendirilir ve sonuçlar tüm birimlere iletilerek incelemeleri sağlanır. Sınavlar değerlendirilirken konu analizi yapılır; hangi öğrencinin hangi konuda eksiği olduğu tek tek saptanarak toplantılarda değerlendirilir ve alınacak önlemler ile yapılacak çalışmalar saptanır. Sınav sonuçları değerlendirildikten hemen sonra K12net sistemine aktarılarak, öğrenci ve velilerin de görmeleri sağlanır. İsteyen öğrenci ve veli birimimize başvurduğunda Öğrenci Gelişim Raporu, Bilgi Haritası gibi ayrıntılı raporlara ulaşabilir.

FARKLI SORU TİPLERİNİ GÖRME OLANAĞI SAĞLANIR

Sınavlarımızın bir kısmı kendi öğretmenlerimiz tarafından hazırlanırken bir kısmı da konularında yılların birikimine sahip kurumlardan alınır ve uygulanır. Böylece öğrencilerimizin farklı soru tipleri ve farklı zorluktaki sınavlarla karşılaşmaları sağlanır. Bu sınavlarla başa çıkma becerisini gösterenler, ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda da başarılı olabilmektedir. Bu süreçte sorun yaşayanlar, Yönetim-PDR-Öğretmen işbirliği ile sorunları aşarlar ve hedeflerine doğru ilerlerler.