Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinde temel amacımız öğrencilerimize dinin evrensel barış kültürünün yerleşmesinde ve hoşgörü ortamının oluşturulmasında katkıda bulunabileceğini, inancını akılla bütünleştirebileceğini kavratmak; dinlerde iman, ibadet ve ahlâk esaslarını tanıtmak, kendi dinini, örf ve âdetlerini olduğu kadar diğer dinlerin, örf ve âdetlerini de saygı ve hoşgörü çerçevesinde değerlendirmesi gerektiğini, dinin sevgi boyutunu fark ederek onun insan için vazgeçilmez bir öge olduğu, her şeye karşı sevgiyle ve olumlu yaklaşılması gerektiği bilincini kazandırmak; dini konularda akılcı ve eleştirel yaklaşım sergilemesini, din alanında yetkin olan ile olmayanı ayırmasını, doğru dini bilgiler ile batıl inanç ve hurafeleri ayırt etmesini sağlamaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 9, 10, 11, 12. sınıf seviyelerinde zorunludur. Üniversite sınavlarına hazırlık amacı ile her ders programına yönelik ilgili testlerin çözümü ve soru analizlerine yer verilerek öğrencilerin akademik alt yapılarına destek verilir.