Tarih

Lise Tarih Bölümünün hedefi; bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, farklı bilgileri birbirine bağlayabilen ve kullanabilen, bu bilgilerden toplumun geçmişini, bugününü ve yarınını açıklamakta yararlanabilen öğrenciler yetiştirmektir. Aynı zamanda tarihsel empati kurma, olaylara farklı perspektiflerden bakmayı öğrenme, farklı kültürleri tanıma ve onlarla yakınlık kurma becerilerinin yanında mekan ve zamanı algılama ve yorumlama, insan hakları değerlerini benimseme, eleştirel düşünme ve araştırma yapma gibi temel becerileri kazanmış öğrenciler yetiştirmek de amaçlar arasındadır.