Matematik

Lise Matematik Bölümü, öğrencilerin ulusal veya uluslararası bir ortamda, analitik düşünce gerektiren çeşitli alanlarda yapacakları lisans çalışmaları için kendilerine gerekli matematik altyapısını hazırlamayı amaç edinir ve öğrencileri aşağıdaki konularda teşvik eder:

  • Keşif ve deney yardımıyla kendi bilgilerini inşa etme
  • Problem çözmede prosedür ve hesaplamalardan daha çok sürece odaklanma
  • Cebirsel, görsel ve sembolik bakış açılarından yola çıkarak kavramları ve konular arasındaki ilişkileri anlamayı başarma
  • Bir problemde karşılaşılabilecek farklı koşullarla baş edebilmek için esnek düşünebilme
  • Matematiksel yeteneklerini geliştirme

Müfredatlardaki konular, teknoloji ve çeşitli sınıf içi etkinliklerle zenginleştirilerek öğrencilere sunulur. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında üniversiteye giriş sınavlarına yönelik test sorularının çözümlerine de yer verilir.